Lagos Polo Club International Polo Tournament 2013 – Low Goal week

Photographs From The Lagos Polo Club International Polo Tournament 2013 – Low Goal week